Is uw dak geschikt voor zonnepanelen?

PV-panelen (zonnepanelen voor opwekking elektriciteit) zijn op legio plaatsen toepasbaar, mits er aan een tweetal belangrijke voorwaarden wordt voldaan n.l.: vrij zicht op de zon en plaatsing in de windrichting zuid-west tot zuid-oost. Afhankelijk van de opstelling levert een paneel van 240 Wp ongeveer 215 KWh op jaarbasis, een gemiddeld huishouden gebruikt tussen de 3500 en 4000 KWh op jaarbasis. Gezien de geringe vergoeding bij teruglevering adviseren wij om niet meer panelen te monteren dan voor eigen gebruik nodig.

Vooraf kunnen we op basis van de te verwachten zonuren een indicatie geven over de te verwachten opbrengst. Deze is mede afhankelijk van de ligging, helling en locatie van de panelen. De meest gunstige opstelling is een oriëntatie zuid met een hellingshoek van 30°.

Advisering bouw / techniek

Wanneer u als opdrachtgever er voor kiest om de installatie te laten realiseren door Bloemendal, komen wij vooraf de situatie ter plaatse opnemen . Er zal dan gekeken worden naar de mogelijkheden om een installatie te realiseren. Hierbij gaat het niet alleen om het dak maar ook om de ruimte waar de omvormer zal worden geplaatst en de aansluiting naar en in de meterkast.
Bloemendal zal een vrijblijvend advies geven over de wijze waarop wij denken dat de installatie het meest efficiënt gerealiseerd kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met het dakoppervlak, de dakconstructie, de ligging van de locatie ten opzichte van het zuiden, een eventueel te realiseren dakdoorvoer en het aansluiten van de omvormer op het net. Omdat Bloemendal zowel bouwkundige als installatietechnische werken in eigen beheer uitvoert, geven wij u ook in minder eenvoudige situaties een goed en uitvoerbaar advies.

 

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden in overleg met de opdrachtgever uitgevoerd. Er zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is rekening gehouden worden met de eisen en wensen van de opdrachtgever. Afspraken worden altijd gemaakt onder voorbehoud van werkbare weersomstandigheden.

De PV-installatie wordt volgens de voorschriften (NEN 1010) aangesloten op een aparte eindgroep van uw meterkast. Indien er geen vrije groep aanwezig is maken wij deze. Alle benodigde bouwkundige- en dakbedekkingwerkzaamheden voeren wij in eigen beheer uit. Het personeel van Bloemendal heeft ruime ervaring in bouwkundige werkzaamheden waardoor het maken van bijvoorbeeld een dakdoorvoer voor de kabels gegarandeerd waterdicht wordt uitgevoerd.

 

Opties levering PV-installatie

Wij bieden de uitvoering van de PV-installatie geheel aan naar uw wensen aan. U kunt de uitvoering geheel aan ons overlaten, of zelf een deel uitvoeren. Zie onderstaande opties:

Optie: levering en montage

Wij bieden de installatie ‘kant en klaar’ aan. Hierbij regelen we de werkzaamheden vanaf de opname tot aan het gebruiksklaar opleveren bij u als opdrachtgever. Wij ontzorgen u van het begin tot het eind van de werkzaamheden.

Optie: alleen levering materialen, montage door opdrachtgever

De meeste “standaard” installaties zijn prima zelf te installeren. Indien u kiest voor deze optie worden de materialen, inclusief de betreffende handleidingen en stappenplan, bij u thuis bezorgd. U kunt de installatie vervolgens zelf installeren.

Huurkoop

Wij bieden ook de mogelijkheid om een PV-installatie aan te schaffen op basis van een huurovereenkomst. Hierbij wordt de installatie tegen een vast maandtarief gehuurd over een periode van 10 of 15 jaar, waarna de installatie voor een symbolisch bedrag wordt overgedragen aan de huurder. De opbrengst van de installatie gedurende de huurperiode is voor de huurder. In deze optie is de terugverdientijd langer, echter er is geen investering bij aanschaf nodig.