Woningbouw vereniging

Bloemendal Onderhoud voert naast mutaties het seriematig onderhoud uit voor de Woning Stichting Leusden.

Bewoners met een storing of een klacht dienen deze eerst te melden bij het kantoor van de Woning Stichting Leusden, tel.: 033-4343200.

Pas nadat u van de Woning Stichting een opdrachtnummer heeft ontvangen kunt u met ons een afspraak maken.

Tevens voert Bloemendal werkzaamheden uit voor Woonplaats te Enschede.