Nul Op de Meterwoning

Nu het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen en het terugdringen van CO2 uitstoot steeds belangrijker worden, zijn woningeigenaren steeds meer op zoek naar manieren om energie te besparen. Door de woning te renoveren kan het energieverbruik van de woning omlaag worden gebracht en zelfs tot nul worden gereduceerd. Door maatregelen in de juiste volgorde uit te voeren, kan in stappen en verschillende niveau’s worden toegewerkt naar een energie-neutrale woning. Allereerst kan de isolatie van de vloer, gevel en het dak worden verbeterd. Vervolgens wordt het energieverbruik verder beperkt door energiezuinige en slimme installaties voor de opwekking van warm water, verwarming en ventilatie toe te passen. Wanneer tot slot voldoende ‘eigen energie’ wordt opgewekt met bijvoorbeeld een zonne-installatie kan een netto energienota van 0 worden gerealiseerd. Dit concept wordt een Nul-Op-de-Meterwoning genoemd. Naast energiebesparing wordt ook een optimaal wooncomfort en een gezond binnenklimaat gerealiseerd.

Het energiezuinig renoveren van de woning biedt de volgende financiële voordelen: Door te besparen op je energiekosten verdien je de verbouwing terug, tegelijkertijd wordt eventueel achterstallig onderhoud weggewerkt en wordt je woning meer waard.

Bloemendal Bouw adviseert u en verzorgt de begeleiding en uitvoering van de renovatie van uw woning. Hierbij bieden wij een totaalconcept:

  • Vaststellen welke maatregelen voor uw woning het meest efficiënt zijn door middel van een maatwerkadvies;
  • Isoleren (en eventueel vernieuwen) van begane grondvloer;
  • Isoleren (en eventueel vernieuwen) van voor- en achtergevel;
  • Isoleren (en eventueel vernieuwen) van het dak;
  • Aanbrengen van zonnepanelen (indaksysteem);
  • Aanbrengen van een energiezuinige installatie voor verwarming en warm tapwater. Bijvoorbeeld het leveren en aanbrengen van een warmtepompsysteem in combinatie met laag temperatuurverwarming. Andere oplossingen zijn ook mogelijk;
  • Aanbrengen van een energiezuinig ventilatiesysteem met warmteterugwinning;
  • Aanbrengen van zonnepanelen voor de opwekking van elektrische energie (PV) en warmtapwater (zonneboiler). Een uitvoering waarbij de zonnepanelen in de dakconstructie worden geïntegreerd (indaksysteem) voeren wij ook voor u uit;
  • Overige opties waaronder: uitbouw, dakkapel, levensloopbestendig maken.

Hierbij is het natuurlijk mogelijk om een enkelvoudige maatregel toe te passen, in stappen toe te werken naar een NOM-woning of de woning in één stap geheel energieneutraal te maken.

De investering is afhankelijk van de bouwkundige staat van de woning, reeds getroffen maatregelen en het gewenste comfortniveau.
De verbouwing kan in veel gevallen gedeeltelijk worden gefinancierd met een “groene lening”. Ook zijn er vaak subsidies van toepassing.
Met een Nul-op-de-Meter maatwerkadvies van Bloemendal krijgt u inzicht in wat er mogelijk is in uw woning en in de financiering ervan.

Bloemendal dit verbouwingsconcept reeds bij meerdere woningen gerealiseerd. Om inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn, kunnen diverse modelwoningen worden bezocht:

U kunt voor bezichtiging een afspraak maken.

Bloemendal heeft van Bouwgarant als eerste aannemer in Nederland het Energie-Prestatie-Garantie (EPG) certificaat gekregen. Met de EnergiePrestatieGarantie heeft u de zekerheid dat de beoogde besparing daadwerkelijk wordt gehaald en dat de werkzaamheden goed en deugdelijk worden uitgevoerd. Zie voor meer informatie de website van Bouwgarant.